Archikolaże otwarcie Archikolaże otwarcie

O Archikolażach

About archicollages

Archikolaże – wystawa, filmy i dyskusje z okazji 40 lat pracy Ewy P. Porębskiej w mediach architektonicznych.

W 1982 roku Ewa P. Porębska rozpoczęła pracę w miesięczniku „Architektura”, wówczas czasopiśmie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od tej pory nieprzerwanie zajmowała się tematyką Architektoniczną, pisząc, tworząc wystawy, inicjując i organizując architektoniczne wydarzenia, realizując filmy, a także działając na forum międzynarodowym jako konsultant czy juror konkursów architektonicznych. Od 1994 roku jest redaktor naczelną wiodącego polskiego czasopisma architektonicznego „Architektura- murator”.

Rok 1982 to w Polsce stan wojenny, 2022 – okres światowej pandemii i wojna w Ukrainie. A w międzyczasie transformacja ustrojowa, wejście do Unii Europejskiej, wielkie przemiany – w Polsce i na świecie. Archikolaże to osobiste refleksje o przełomach w architekturze, o ludziach architektury, o architektonicznych ideach i przewartościowaniach.

Archicollages - exhibition, films and discussions for the 40th anniversary of Ewa P. Porębska’s work in architectural media.

In 1982, Ewa P. Porębska began work in the Architektura monthly magazine, at that time an organ of the Association of Polish Architects, and since then she has been involved in all things architectural by writing, organizing exhibitions, initiating and creating architectural events, making films, and being active on the international forum as a consultant or member of juries in architectural competitions. Since 1994 she has been the Editor-in-Chief of the leading Polish architectural magazine Architekturamurator.

1982 in Poland was marked by the martial law, 2022—by the the world pandemic and the war in Ukraine. And in the meantime, transformation of the political system, access to the European Union, sweeping transformations in Poland and in the world. Archicollages is a personal reflection on pivotal moments in architecture, on architectural personalities, architectural ideas and reevaluations.

Partner główny

Strategic partner

Partnerzy

Partners

Partnerzy merytoryczni

Substantive partners

Rozmowy

Conversations

Cykl rozmów Ewy P. Porębskiej z wybitnymi osobowościami polskiej architektury. Uczestnicy, doświadczeni twórcy starszego pokolenia, podsumowywać będą ostanie cztery dekady przemian w Polsce, ale podejmą także temat kierunków rozwoju architektury i wyzwań, jakie przed nią stoją. Nie zabraknie osobistych refleksji, przemyśleń i anegdot.

Jerzy Gurawski
24.03.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Wspomnienie o Jerzym Gurawskim

„O rysowaniu, podróżach, winie, teatrze i trochę o architekturze” – 24 marca miała się odbyć rozmowa Ewy P. Porębskiej z Jerzym Gurawskim. Niestety, stało się to niemożliwe. Wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć architekta zapraszamy na spotkanie on-line z udziałem Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego, wieloletniego przyjaciela Jerzego Gurawskiego oraz Macieja Siudy, który poznał Mistrza niedawno, w trakcie przygotowywania tekstu o teatrze Muzycznym w Poznaniu.

Urodzony w 1935 roku we Lwowie, związany z Poznaniem architekt Jerzy Gurawski, laureat Honorowej Nagrody SARP 2007, był projektantem wielu znaczących budowli, a jego współpraca z reżyserem Jerzym Grotowskim zaowocowała projektami aranżacji przestrzeni teatralnej, które przeszły do historii teatru.

Warto jednak podkreślić, że ten utalentowany projektant był też niezwykle barwnym człowiekiem, o szerokim spektrum zainteresowań pozaarchitektonicznych. Przyjaciele pamiętać zawsze będą  jego zamiłowanie do biesiadowania i nieco sarkastycznych docinków. Pisał, a raczej rysował piękne listy – w trakcie spotkania pokazanych zostanie kilka takich szkiców.

Obejrzyj relację
Magdalena Staniszkis
28.04.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Rozmowa z Magdaleną Staniszkis

Profesor Magdalena Staniszkis od ponad 25 lat jest nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w latach 1992-2013 prowadziła autorską pracownię projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Autorka planów, projektów urbanistycznych i architektonicznych, zrealizowanych obiektów, publikacji z dziedziny urbanistyki i architektury. Członkini komisji eksperckich władz rządowych i samorządowych, władz stowarzyszeń i izb zawodowych, sądów konkursowych.

Specjalizuje się w tematyce współczesnych przemian zagospodarowania przestrzennego Warszawy w aspekcie zagadnień zrównoważonego rozwoju miasta. Warto zauważyć, że - co rzadkie wśród architektów - swoje opinie wyraża jasno i zrozumiale, a to sprawia, iż jest od lat cenionym autorytetem nie tylko dla zamkniętego kręgu środowiska zawodowego. Rozmowa zacznie się od filmowego fragmentu jednej z takich wypowiedzi – w tym przypadku na temat Pałacu Kultury.

Obejrzyj relację
Jerzy Szczepanik-Dzikowski
26.05.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Rozmowa z Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim

Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt, jeden z założycieli pracowni JEMS Architekci. W latach 1984-1987 prezes oddziału warszawskiego SARP, w latch 2001-2005 sekretarz Krajowej Izby Architektów. Laureat m.in. Honorowej Nagrody SARP w 2002 roku. Za zasługi dla architektury polskiej odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Autor wielu realizacji, m.in. zespołu mieszkalnego Ursynów Północny, siedziby Agory w Warszawie i nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Odznacza się niebywałą pamięcią do klasycznych lektur, o czym będzie się można przekonać w trakcie rozmowy.

Obejrzyj relację
Romuald Loegler
20.06.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Rozmowa z Romualdem Loeglerem

Romuald Loegler, architekt, projektant, dydaktyk, wydawca, jeden z najbardziej znanych architektów polskich. Członek Saksońskiej Akademii Sztuki, laureat licznych konkursów i nagród, w tym Nagrody Honorowej SARP. Jest inicjatorem Biennale Architektury w Krakowie, założycielem wydawnictwa „Architekt”, a następnie „Architektura & Biznes”. Od wspomnień licznych spotkań nie tylko przy kawie, a także wspólnej pasji do czasopism zacznie się ta rozmowa.

Obejrzyj relację

Nagrania z rozmów

Videos from conversations

Wykłady on-line

On-line lectures

12.12.2022 11:00 (CET)

Wykład Judit Carrery

Judit Carrera

Judit Carrera

Judit Carrera, dyrektorka Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), działającego na wielu polach centrum kultury, które specjalizuje się w problematyce współczesnych miast i przestrzeni publicznych. W CCCB odpowiada za organizację konkursu o Europejską Nagrodę za Miejską Przestrzeń Publiczną, którego celem jest propagowanie najlepszych wzorców przestrzeni publicznych w europejskich miastach.
Fot. archiwum prywatne

Judit's Carrera speech

About Judit Carrera

Judit Carrera is the Director of the Centre for Contemporary Culture of Barcelona (CCCB), a multidisciplinary cultural centre devoted to cities and public space and other key aspects of contemporary societies. At the CCCB, she has led the European Prize for Urban Public Space, an architecture award to recognize and promote the best interventions to improve public spaces in European cities.
Photo: private collection

19.01.2023 11:00 (CET)

Wykład Angeliki Fitz

Angelika Fitz

Angelika Fitz

Angelika Fitz, dyrektorka Architekturzentrum Wien (AZW), ośrodka badawczo-muzealnego organizującego wystawy i wydarzenia poświęcone architekturze i tematom pokrewnym, zwłaszcza architekturze i urbanistyce XX i XXI wieku. Teoretyczka kultury, kuratorka, autorka wielu publikacji z dziedziny architektury, sztuki i urbanistyki.
Fot. Marlene Rahmann

Angelika's Fitz speech

About Angelika Fitz

Angelika Fitz is the Director of the Architekturzentrum Wien, research and museum center for exhibitions and events on architecture and related topics, especially 20th and 21st century architecture and urbanism. She worked internationally as a curator, author and consultant in the field of architecture, art and urbanism.
Photo: Marlene Rahmann

31.01.2023 11:00 (CET)

Wykład Anny Ramos

Anna Ramos

Anna Ramos

Anna Ramos, dyrektorka Fundació Mies van der Rohe w Barcelonie. Praktykująca architektka i profesorka w Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). W Fundacji jest odpowiedzialna m.in. za organizację konkursu EU Mies van der Rohe Award.
Fot. Anna Mas

Anna's Ramos speech

About Anna Ramos

Anna Ramos is the Director of Fundació Mies van der Rohe, practicing architect and associate professor at ETSAB-UPC. At the Foundation, she is led the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award.
Photo: Anna Mas

Filmy

Videos

Architektura początków transformacji – filmowe dokumenty zrealizowane w 1992 i 1993 roku według scenariusza Zyty Kusztry i Ewy P. Porębskiej dla Telewizji Polskiej stanowią znamienny zapis czasu niedługo po przełomie 1989 roku, w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Dla oglądającego te filmy po trzydziestu latach sporo z poruszanych kwestii wydawać się może zaskakująco aktualnymi.

 • FESTIWAL „FILM I MIASTO” VOL. 4

  Katowice, 7.07.22, kino Kosmos

  Prezentacja filmu „Czerwony Pałac” (TVP 1992, scenariusz i realizacja: Zyta Kusztra i Ewa P. Porębska) i udział autorki w dyskusji „Złe i dobre przebudowy”. Start: godz. 18.00.

 • Weekend Architektury w Gdyni

  Gdynia, 26.08.22, Gdyńskie Centrum Filmowe

  Prezentacja filmów „Zawód Architekt”, „Czerwony Pałac” i „Architektura Sacrum” (TVP 1992, scenariusz i realizacja: Zyta Kusztra i Ewa P. Porębska). Start: godz. 19.30.

 • Festiwal MIASTOmovie 10.

  Wrocław, 1.10.2022, kino Nowe Horyzonty

  Prezentacja filmów „Zawód Architekt” i „Czerwony Pałac” (TVP 1992, scenariusz i realizacja: Zyta Kusztra i Ewa P. Porębska) oraz udział autorki w dyskusji „A to Polska właśnie”.

 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

  Kraków, 27.10.2022, MCK

  Prezentacja filmów „Zawód Architekt”, „Czerwony Pałac” i i „Architektura Sacrum” (TVP 1992, scenariusz i realizacja: Zyta Kusztra i Ewa P. Porębska) oraz udział autorki w dyskusji „Lata dziewięćdziesiąte. Architektura początków transformacji”. Start: godz. 18.00.

Czerwony Pałac

„Na tle toczącej się dyskusji o Pałacu Kultury i Kultury możemy mieć bardzo dziwne, ale trafne skojarzenie z toczącą się dyskusją na temat aborcji. Bo między innymi i tu i tam chodzi o podobny problem: czy owoc gwałtu można usunąć ” stwierdza Tadeusz Barucki we wstępie do 28-minutowego filmu „Czerwony Pałac” zrealizowanego w 1992 roku dla Telewizji Polskiej według scenariusza Zyty Kusztry i Ewy P. Porębskiej.

Film prezentuje szczegółowo wyniki rozstrzygniętego w 1992 roku międzynarodowego konkursu na koncepcję Ścisłego Centrum Warszawy. Przedstawiono też liczne materiały archiwalne z  czasów budowy oraz najważniejsze historyczne wydarzenia, których pałac był tłem i swego rodzaju świadkiem.

Realizacja, scenariusz: Zyta Kusztra, Ewa P. Porębska
Zdjęcia: Wiesław Dobrowolski
Montaż: Marek Wojciechowski
Kierownik produkcji: Antoni Dąbrowski
Opracowanie muzyczne: Jan Zawierski
Uczestnicy: Tadeusz Barucki, Czesław Bielecki, Zbigniew Parandowski, Magdalena Staniszkis, Przemysław Szafer, Henryk Drzewiecki, Andrzej Kiciński, Olgierd Jagiełło
Rok produkcji: 1992
Producent: TVP

Zawód Architekt

Film „Zawód Architekt” powstał niedługo po upadku komunizmu i był próbą przedstawienia sytuacji i odpowiedzialności zawodowej architektów w czasach PRL oraz przewartościowań po 1989 roku. W materiałach archiwalnych użytych w dokumencie rozpoznamy czołowych architektów minionego okresu jak Henryk Buszko, Jerzy Skrzydlewski, Witold Cęckiewicz, Halina Skibniewska, Ludwika Horwath-Gumułowa, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Witold Benedek, Stefan Müller czy Henryk Dąbrowski oraz przyjrzymy się charakterystycznym dla totalizmu w skali światowej nurtom architektonicznym.

Realizacja, scenariusz: Zyta Kusztra, Ewa P. Porębska
Zdjęcia: Wiesław Dobrowolski
Montaż: Marek Wojciechowski
Kierownik produkcji: Antoni Dąbrowski
Opracowanie muzyczne: Jan Zawierski
Uczestnicy: Tadeusz Barucki, Czesław Bielecki, Zbigniew Parandowski, Magdalena Staniszkis, Przemysław Szafer, Henryk Drzewiecki, Andrzej Kiciński, Olgierd Jagiełło
Rok produkcji: 1992
Producent: TVP

Architektura Sacrum

Film jest próbą przybliżenia realiów, w jakich od lat 70. do 90. powstawała w Polsce architektura sakralna. Zbudowano wówczas aż około 1500 nowych kościołów, ale niewiele z nich zasłużyło na miano dzieł architektury. W dokumencie dokonania na tym polu analizują m.in. historycy sztuki Andrzej Olszewski i Monika Rydygier, artysta Jerzy Nowosielski czy ksiądz Antoni Sołtysik. „Architektura sacrum” to także spotkanie z wybitnymi twórcami w zaprojektowanych przez nich dziełach: Stanisławem Niemczykiem, Przemysławem Szaferem i Dariuszem Kozłowskim.

Realizacja, scenariusz: Zyta Kusztra, Ewa P. Porębska
Zdjęcia: Wiesław Dobrowolski
Montaż: Marek Wojciechowski
Kierownik produkcji: Antoni Dąbrowski
Opracowanie muzyczne: Jan Zawierski
Uczestnicy: Tadeusz Barucki, Czesław Bielecki, Zbigniew Parandowski, Magdalena Staniszkis, Przemysław Szafer, Henryk Drzewiecki, Andrzej Kiciński, Olgierd Jagiełło
Rok produkcji: 1992
Producent: TVP

Wystawa „Archikolaże Ewy P. Porębskiej”

Exhibition "Archicollages Ewa P. Porębska"

Wystawa otwarta w dniach:
7 grudnia 2022 – 15 lutego 2023

Exhibition opening dates: 7 December 2022 – 15 February 2023

Pawilon sztuki Zodiak
Partnerzy wystawy w Zodiak

Ekspozycja prezentuje wybór trendów i idei, wokół których toczy się zawodowa działalność architektki – ideowe konkursy, wystawy, publikacje i debaty, traktowane jako istotne elementy publicznego dyskursu o architekturze; pojawia się też wątek utopijnego miasta idealnego jako szczególny przykład twórczości architektonicznej oraz prezentacja zawodowych postaw projektantów i projektantek w kontekście następujących w czasie przewartościowań w  architekturze.

Prezentacji towarzyszą dokumenty z lat 1982 – 2022 w postaci listów, szkiców, archiwalnych zdjęć, makiet i fragmentów filmów oraz programów telewizyjnych.

The exhibition presents chosen trends and ideas which appealed to Ewa P. Porębska in her architectural work – ideological competitions, exhibitions, publications and debates, treated as important elements of the public discourse on architecture. Also featured is the theme of the utopian ideal city as a distinct example of architectural creativity, and a presentation of designers’ professional attitudes in the context of redefining and re-evaluating architecture over time.

The presentation is accompanied by documents from the years 1982-2022 – letters, sketches, archival photos, scale models, as well as excerpts from movies, documentaries, and TV programs.

Program towarzyszący

Accompanying program

Oprowadzania gościnne po wystawie i dyskusja wokół filmów archiwalnych TVP:
8 grudnia 2022, godzina 17.30
Tomasz Fudala, historyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / oprowadzanie
i prezentacja filmu „Czerwony Pałac”, dyskusja

13 grudnia 2022, godzina 17.30
Anna Cymer, historyczka i popularyzatorka architektury / oprowadzanie i prezentacja filmu „Architektura Sacrum”, dyskusja

18 grudnia 2022, godzina 17.30
Piotr Lewicki, architekt / oprowadzanie i prezentacja filmu „Zawód Architekt”, dyskusja

Autorskie oprowadzanie po wystawie:
15 stycznia 2023, godzina 17.30
Ewa P. Porębska

Wieczór filmowy połączony z dyskusją:
19 stycznia 2023, godzina 17.30
Łukasz Harat, architekt, współzałożyciel kolektywu antyRAMA / prezentacja filmów „Architektura Sacrum”, „Czerwony Pałac”, „Zawód Architekt”, dyskusja

Dyskusja programowa: #Archikolaże. Szkice dla Przyszłości:
8 lutego 2023, godzina 17.30
Prowadzenie: Katarzyna Kasia, filozofka, stała współpracowniczka „Kultury liberalnej”, Szkła kontaktowego w TVN24 i radia Nowy Świat, wykładowczyni warszawskiej ASP

Uczestniczki: architektki Marlena Happach, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Ewa Kuryłowicz, Barbara Nawrocka, Agata Twardoch, Aleksandra Wasilkowska, Marlena Wolnik, Ewa P. Porębska, autorka wystawy #Archikolaże

Guest guided tours of the exhibition and discussion of archival footage from Polish TV:
8 December 2022, 17:30
Tomasz Fudala – art historian, curator at the Museum of Modern Art in Warsaw / guided tour and presentation of the film Czerwony Pałac, discussion

13 December 2022, 17:30 Anna Cymer – historian and populariser of architecture / guided tour and presentation of the film Architektura Sacrum, discussion

18 December 2022, 17:30 Piotr Lewicki – architect / guided tour and presentation of the film Zawód Architekt, discussion

Author’s guided tour of the exhibition:
15 January 2023, 17:30
Ewa P. Porębska

Film viewing and discussion:
19 January 2023, 17:30
Łukasz Harat – architect at antyRAMA / presentation of the archival films: Architektura Sacrum, Czerwony Pałac, Zawód Architekt, discussion

Program discussion: #Archicollages, Sketches for the future:
08 February 2023, 17:30
Chaired by: Katarzyna Kasia, philosopher, assistant professor at the Warsaw Academy of Fine Arts at the Department of Visual Culture

Participants: architects: Marlena Happach, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Ewa Kuryłowicz, Barbara Nawrocka, Agata Twardoch, Aleksandra Wasilkowska, Marlena Wolnik and Ewa P. Porębska – author of the #Archicollages exhibition

O Ewie P. Porębskiej

About Ewa P. Porębska

Ewa P Porebska Archikolaze Archicollages

Ewa P. Porębska – polska architektka, krytyczka, kuratorka i ekspertka w dziedzinie architektury. Od 1994 roku redaktor naczelna wiodącego polskiego miesięcznika o architekturze „Architektura-murator.

Jurorka Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2013 oraz Nagrody European Prize for Urban Public Space 2016 i 2018. Członkini jury World Architecture Festiwal w Barcelonie w latach 2008-2010. Autorka wielu publikacji na temat architektury, miała wykłady o architekturze m.in. w AZW w Wiedniu, GSAPP Columbia Univesity w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie w Hongkongu. Zainicjowała i współtworzyła wiele wystaw o tematyce architektonicznej, w tym objazdowych „Polska. Ikony architektury” oraz „Polska. Architecture” zrealizowanych przez „Architekturę-murator” we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Inicjatorka i współorganizatorka konkursu „Życie w architekturze” na najlepsze budynki zrealizowane w Polsce po upadku komunizmu.

Ewa P. Porębska - an architect and architecture critic. Since 1994, she has been the editor in chief of ‘Architektura-Murator’ monthly, the leading Polish architectural monthly magazine.

Juror at the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013 and the European Prize for Urban Public Space 2016, 2018. Jury member of the World Architecture Festival in Barcelona in the years 2008-2010. She wrote very many articles about the architecture, she lectures on Polish architecture, among others at the AZW in Vienna, GSAPP Columbia University in New York and The University of Hong Kong. Porębska is the co-author of numerous exhibitions, including ‘Poland. Icons of architecture’[Polska. Ikony architektury]  and ‘Poland. Architecture’ [Polska. Architecture] prepared by ‘Architektura-Murator’ in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs as an official promotion of Poland. She initiated and co-organised of the LIFE IN ARCHITECTURE competition for the best buildings constructed in Poland after the fall of communism.

Partner’s news (only in polish)

Osiedle Riverview w Gdańsku
Osiedle Riverview w Gdańsku

Osiedle Riverview w Gdańsku to kolejna inwestycja zrealizowana nad Motławą. Apartamentowce z widokiem na rzekę i Stare Miasto dla firmy Vastint zaprojektowała warszawska pracownia APA Wojciechowski.

Zaprojektowane z myślą o bardziej higienicznym środowisku w miejscu pracy
Zaprojektowane z myślą o bardziej higienicznym środowisku w miejscu pracy

Przestrzeń, która jest zaprojektowana z myślą o użytkownikach i zadaniach, jakie przed nimi stoją zdecydowanie poprawia komfort pracy, ale jest też często kartą przetargową w walce o najlepszego pracownika. Jak stworzyć dobrą i inspirującą atmosferę w miejscu pracy?

Ośrodek Sportów Wodnych – Baza Kajakarska w Augustowie
Ośrodek Sportów Wodnych – Baza Kajakarska w Augustowie

Baza Kajakarska w Augustowie, wpisana w malownicze zakole rzeki Netty, była wielokrotnie doceniona w polskich i międzynarodowych konkursach.

Budynek D w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu od pracowni Medusa Group
Budynek D w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu od pracowni Medusa Group

Budynek D w zespole Nowy Rynek w Poznaniu stanowi doskonały przykład realizacji, w której zapewnienie komfortu użytkownikom idzie w parze z troską o środowisko naturalne.

Innowacje to nasza codzienność
Innowacje to nasza codzienność

O rosnącym w Europie trendzie na termomodernizację, edukacji technologicznej i wyzwaniach, jakie stawia przed branżą budowlaną dzisiejszy rynek rozmawiamy z Małgorzatą Respektą-Paszkiewicz, menedżerem ds. Komunikacji B2B w firmie WIŚNIOWSKI.

Rozwiązanie, jakiego jeszcze nie było. Firma Saint-Gobain Glass przedstawia szkło ORAÉ®
Rozwiązanie, jakiego jeszcze nie było. Firma Saint-Gobain Glass przedstawia szkło ORAÉ®

Jeśli rewolucja ma imię, to w branży budowlanej i szklarskiej nazywa się ona ORAÉ®. To nazwa pierwszego na rynku szkła bazowego o zredukowanym śladzie węglowym wprowadzonego na skalę przemysłową przez firmę Saint-Gobain Glass, która tym samym konsekwentnie kontynuuje swoją politykę prośrodowiskową.

Kompleks Oշ w Londynie
Kompleks Oշ w Londynie

Oշ to jeden z największych na świecie kompleksów konferencyjno-widowiskowych. Wybudowany w 2000 roku w londyńskiej dzielnicy Greenwich  ̶  zaprojektowany przez Richard Rogers Partnership dla uczczenia nowego tysiąclecia  ̶  mieści 30 komercyjnych sal, z których największa jest słynna Oշ Arena na blisko 24 tysiące widzów.

Najwyższy drewniany budynek świata – dom kultury Sara w Szwecji w systemach ALUPROF
Najwyższy drewniany budynek świata – dom kultury Sara w Szwecji w systemach ALUPROF

Najwyższy na świecie drewniano-aluminiowy budynek powstał w północnej Szwecji według projektu biura White Arkitekter.

Coca-Cola London Eye
Coca-Cola London Eye

Sponsorowane od 2015 roku przez Coca-Colę London Eye to zdobywca tytułu największej atrakcji turystycznej Wielkiej Brytanii. I nic dziwnego, skoro rocznie ten gigantyczny diabelski młyn odwiedzają 3 miliony ludzi. Zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Davida Marksa i Julii Barfield symbolizuje pełne rozmachu wejście w XXI wiek.

Biurowiec .KTW II w Katowicach
Biurowiec .KTW II w Katowicach

Wykorzystanie wielu nowoczesnych rozwiązań, a także wysoce szczelnych systemów fasadowych i okiennych firmy Aluprof pozwoliło uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Lampa Dyson Solarcycle Morph™
Lampa Dyson Solarcycle Morph™

to najnowszy produkt marki Dyson, który na bieżąco monitoruje światło dzienne i automatycznie dopasowuje się do jego natężenia i aktywności użytkowników.

Technologia dla biznesu z myślą o zrównoważonym rozwoju
Technologia dla biznesu z myślą o zrównoważonym rozwoju

Dyson uwielbia wyzwania, które inni boją się podejmować. Rozwiązywanie problemów i odwaga wybiegania w przyszłość są wpisane w DNA marki. Więcej za mniej, jak najwydajniej w możliwie najprostszy sposób, a wszystko to przy racjonalnym gospodarowaniu materiałami i energią.

Londyński The Forge z systemem Aluprof
Londyński The Forge z systemem Aluprof

Deweloperzy, architekci i firmy budowlane łączą siły w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu i tworzą budynki, które minimalizują emisję dwutlenku węgla. Przykładem jest The Forge, biurowiec zlokalizowany w londyńskiej dzielnicy Bankside.

Hotel Rosewood London
Hotel Rosewood London

Położony w pobliżu Covent Garden, City i West Endu pięciogwiazdkowy Rosewood London to jeden z najbardziej luksusowych londyńskich hoteli. Wybudowany w 1914 roku w stylu edwardiańskim według projektu H. Percy’ego Moncktona łączy angielskie dziedzictwo ze współczesnym wyrafinowaniem.

Magazyn architektura-murator

Architektura-murator magazine

„Architektura-murator” to najważniejszy i najbardziej wpływowy magazyn architektoniczny w Polsce, specjalizujący się przede wszystkim w profesjonalnej prezentacji współczesnej architektury polskiej i światowej.

Miesięcznik ukazuje się od 1994 roku. Na jego łamach od tego czasu przedstawiono około 4000 budowli zrealizowanych w naszym kraju. „Architektura-murator” otrzymała 32 nagrody i wyróżnienia za szatę graficzną, a w 2014 roku – Honorową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w upowszechnianie kultury.

Kup najnowsze wydanie
Okladka magazynu Architektury Murator