Archikolaże otwarcie Archikolaże otwarcie

O Archikolażach

About archicollages

Archikolaże – wystawa, filmy i dyskusje z okazji 40 lat pracy Ewy P. Porębskiej w mediach architektonicznych.

W 1982 roku Ewa P. Porębska rozpoczęła pracę w miesięczniku „Architektura”, wówczas czasopiśmie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od tej pory nieprzerwanie zajmowała się tematyką Architektoniczną, pisząc, tworząc wystawy, inicjując i organizując architektoniczne wydarzenia, realizując filmy, a także działając na forum międzynarodowym jako konsultant czy juror konkursów architektonicznych. Od 1994 roku jest redaktor naczelną wiodącego polskiego czasopisma architektonicznego „Architektura- murator”.

Rok 1982 to w Polsce stan wojenny, 2022 – okres światowej pandemii i wojna w Ukrainie. A w międzyczasie transformacja ustrojowa, wejście do Unii Europejskiej, wielkie przemiany – w Polsce i na świecie. Archikolaże to osobiste refleksje o przełomach w architekturze, o ludziach architektury, o architektonicznych ideach i przewartościowaniach.

Archicollages - exhibition, films and discussions for the 40th anniversary of Ewa P. Porębska’s work in architectural media.

In 1982, Ewa P. Porębska began work in the Architektura monthly magazine, at that time an organ of the Association of Polish Architects, and since then she has been involved in all things architectural by writing, organizing exhibitions, initiating and creating architectural events, making films, and being active on the international forum as a consultant or member of juries in architectural competitions. Since 1994 she has been the Editor-in-Chief of the leading Polish architectural magazine Architekturamurator.

1982 in Poland was marked by the martial law, 2022—by the the world pandemic and the war in Ukraine. And in the meantime, transformation of the political system, access to the European Union, sweeping transformations in Poland and in the world. Archicollages is a personal reflection on pivotal moments in architecture, on architectural personalities, architectural ideas and reevaluations.

Partner główny

Strategic partner

Partnerzy

Partners

Partnerzy merytoryczni

Substantive partners

Rozmowy

Conversations

Cykl rozmów Ewy P. Porębskiej z wybitnymi osobowościami polskiej architektury. Uczestnicy, doświadczeni twórcy starszego pokolenia, podsumowywać będą ostanie cztery dekady przemian w Polsce, ale podejmą także temat kierunków rozwoju architektury i wyzwań, jakie przed nią stoją. Nie zabraknie osobistych refleksji, przemyśleń i anegdot.

Jerzy Gurawski
24.03.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Wspomnienie o Jerzym Gurawskim

„O rysowaniu, podróżach, winie, teatrze i trochę o architekturze” – 24 marca miała się odbyć rozmowa Ewy P. Porębskiej z Jerzym Gurawskim. Niestety, stało się to niemożliwe. Wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć architekta zapraszamy na spotkanie on-line z udziałem Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego, wieloletniego przyjaciela Jerzego Gurawskiego oraz Macieja Siudy, który poznał Mistrza niedawno, w trakcie przygotowywania tekstu o teatrze Muzycznym w Poznaniu.

Urodzony w 1935 roku we Lwowie, związany z Poznaniem architekt Jerzy Gurawski, laureat Honorowej Nagrody SARP 2007, był projektantem wielu znaczących budowli, a jego współpraca z reżyserem Jerzym Grotowskim zaowocowała projektami aranżacji przestrzeni teatralnej, które przeszły do historii teatru.

Warto jednak podkreślić, że ten utalentowany projektant był też niezwykle barwnym człowiekiem, o szerokim spektrum zainteresowań pozaarchitektonicznych. Przyjaciele pamiętać zawsze będą  jego zamiłowanie do biesiadowania i nieco sarkastycznych docinków. Pisał, a raczej rysował piękne listy – w trakcie spotkania pokazanych zostanie kilka takich szkiców.

Magdalena Staniszkis
28.04.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Rozmowa z Magdaleną Staniszkis

Profesor Magdalena Staniszkis od ponad 25 lat jest nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w latach 1992-2013 prowadziła autorską pracownię projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Autorka planów, projektów urbanistycznych i architektonicznych, zrealizowanych obiektów, publikacji z dziedziny urbanistyki i architektury. Członkini komisji eksperckich władz rządowych i samorządowych, władz stowarzyszeń i izb zawodowych, sądów konkursowych.

Specjalizuje się w tematyce współczesnych przemian zagospodarowania przestrzennego Warszawy w aspekcie zagadnień zrównoważonego rozwoju miasta. Warto zauważyć, że - co rzadkie wśród architektów - swoje opinie wyraża jasno i zrozumiale, a to sprawia, iż jest od lat cenionym autorytetem nie tylko dla zamkniętego kręgu środowiska zawodowego. Rozmowa zacznie się od filmowego fragmentu jednej z takich wypowiedzi – w tym przypadku na temat Pałacu Kultury.

Jerzy Szczepanik-Dzikowski
26.05.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Rozmowa z Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim

Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt, jeden z założycieli pracowni JEMS Architekci. W latach 1984-1987 prezes oddziału warszawskiego SARP, w latch 2001-2005 sekretarz Krajowej Izby Architektów. Laureat m.in. Honorowej Nagrody SARP w 2002 roku. Za zasługi dla architektury polskiej odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Autor wielu realizacji, m.in. zespołu mieszkalnego Ursynów Północny, siedziby Agory w Warszawie i nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Odznacza się niebywałą pamięcią do klasycznych lektur, o czym będzie się można przekonać w trakcie rozmowy.

Zarejestruj się
Romuald Loegler
28.06.2022 11:00 - 13:00 (CET)

Rozmowa z Romualdem Loeglerem

Romuald Loegler, architekt, projektant, dydaktyk, wydawca, jeden z najbardziej znanych architektów polskich. Członek Saksońskiej Akademii Sztuki, laureat licznych konkursów i nagród, w tym Nagrody Honorowej SARP. Jest inicjatorem Biennale Architektury w Krakowie, założycielem wydawnictwa „Architekt”, a następnie „Architektura & Biznes”. Od wspomnień licznych spotkań nie tylko przy kawie, a także wspólnej pasji do czasopism zacznie się ta rozmowa.

Nagrania z rozmów

Videos from conversations

O Ewie P. Porębskiej

About Ewa P. Porębska

Ewa P Porebska Archikolaze Archicollages

Ewa P. Porębska – polska architektka, krytyczka, kuratorka i ekspertka w dziedzinie architektury. Od 1994 roku redaktor naczelna wiodącego polskiego miesięcznika o architekturze „Architektura-murator.

Jurorka Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2013 oraz Nagrody European Prize for Urban Public Space 2016 i 2018. Członkini jury World Architecture Festiwal w Barcelonie w latach 2008-2010. Autorka wielu publikacji na temat architektury, miała wykłady o architekturze m.in. w AZW w Wiedniu, GSAPP Columbia Univesity w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie w Hongkongu. Zainicjowała i współtworzyła wiele wystaw o tematyce architektonicznej, w tym objazdowych „Polska. Ikony architektury” oraz „Polska. Architecture” zrealizowanych przez „Architekturę-murator” we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Inicjatorka i współorganizatorka konkursu „Życie w architekturze” na najlepsze budynki zrealizowane w Polsce po upadku komunizmu.

Ewa P. Porębska - an architect and architecture critic. Since 1994, she has been the editor in chief of ‘Architektura-Murator’ monthly, the leading Polish architectural monthly magazine.

Juror at the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013 and the European Prize for Urban Public Space 2016, 2018. Jury member of the World Architecture Festival in Barcelona in the years 2008-2010. She wrote very many articles about the architecture, she lectures on Polish architecture, among others at the AZW in Vienna, GSAPP Columbia University in New York and The University of Hong Kong. Porębska is the co-author of numerous exhibitions, including ‘Poland. Icons of architecture’[Polska. Ikony architektury]  and ‘Poland. Architecture’ [Polska. Architecture] prepared by ‘Architektura-Murator’ in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs as an official promotion of Poland. She initiated and co-organised of the LIFE IN ARCHITECTURE competition for the best buildings constructed in Poland after the fall of communism.

Partner’s news (only in polish)

Magazyn architektura-murator

Architektura-murator magazine

„Architektura-murator” to najważniejszy i najbardziej wpływowy magazyn architektoniczny w Polsce, specjalizujący się przede wszystkim w profesjonalnej prezentacji współczesnej architektury polskiej i światowej.

Miesięcznik ukazuje się od 1994 roku. Na jego łamach od tego czasu przedstawiono około 4000 budowli zrealizowanych w naszym kraju. „Architektura-murator” otrzymała 32 nagrody i wyróżnienia za szatę graficzną, a w 2014 roku – Honorową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w upowszechnianie kultury.

Kup najnowsze wydanie
Okladka magazynu Architektury Murator